Orpheus Financieel Adviseurs voert een kunstwerk in haar briefhoofd. Dit beeldmerk is een uitdrukking van onze visie op de werkzaamheden van ons bureau.

 

PENSIOENCONSULTANCY

LIFE PLANNING

 

Zoals de kunstenares gelaagdheid en diepte in het kunstwerk weet aan te brengen, willen wij nieuwe dimensies toevoegen aan ons advies door meerdere vakdisciplines met elkaar te combineren.

De oplossingen die wij aandragen zijn helder, onze adviezen duidelijk.

Of u nu werknemer, zelfstandige of werkgever bent; u wilt niet lastig worden gevallen met vakinhoudelijke 'humbug'.

U wilt er op vertrouwen financiële zaken uit handen te kunnen geven waarbij uw risico's goed 'gemanaged' zijn en uw belangen oprecht worden behartigd.

Deze onafhankelijke advieswijze is mogelijk doordat we op declaratiebasis werken.

 

Copyright © 2005-2010 Orpheus Financieel B.V.